Strona Prowincji oo. Karmelitów

Parafia Narodzenia NMP

w Baborowie

Ministranci

 

Któż to jest w ogóle ministrant?

Ministrant to osoba posługująca przy celebracji Mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, czy nabożeństwa). Ministranci są wiernymi świeckimi. Zaleca się, aby po okresie przygotowawczym zostali uroczyście pobłogosławieni do pełnienia funkcji ministranta w Zgromadzeniu Liturgicznym.

W parafii naszej mamy w szeregach ministrantów i kandydatów do nich około 30 chłopców i dziewcząt. Posługują na każdej Mszy Świętej oraz na nabożeństwach. Zapraszamy wszystkich chętnych lub zainteresowanych posługą liturgiczna przy ołtarzu na spotkanie ministrantów i lektorów w soboty o godz. 1000 na salkę katechetyczną.

 

 

X przykazań ministranta

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

 

 

 

 

 

Ratujmy Józefka!