Strona Prowincji oo. Karmelitów

Parafia Narodzenia NMP

w Baborowie

 Grupy Apostolskie – Ruch Apostolstwa Młodzieży

 

Ogólnie:

Ruch Apostolstwa Młodzieży (RAM) jest jednym z ruchów w Kościele katolickim, którego celem jest działalność apostolska wśród młodzieży. Jest jedną z głównych wspólnot młodzieżowych w Polsce

 

Misja:

Grupy Apostolskie, powstałe z inspiracji metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły w 1973r., angażują młodzież w działalność apostolską Kościoła. Formacja członków ma pomóc im włączyć się w życie parafii, a także w życie Ojczyzny oraz w tworzenie kultury, nieodłącznie związanej z Ewangelią i czcią Matki Bożej.

 

Poczatki:

W atmosferze szalejącego dookoła komunizmu lat siedemdziesiątych XX w., ostrza ateizacji skierowano szczególnie na młodych. Ówczesne władze doskonale wiedziały, że wychowanie młodzieży bez wartości katolickich to wychowanie laickiego społeczeństwa. Ale wiedział o tym także ks. Kardynał Karol Wojtyła, który – jako już wieloletni przyjaciel krakowskiego środowiska studenckiego – był świadkiem poszukiwania właściwych wzorów życia przez młodych ludzi. Z niepokojem zwracał uwagę na programy szkolne i działalność komunistyczną, eliminującą Boga z życia młodych, podważającą autorytet Kościoła i umiłowanie Ojczyzny. Dlatego inspirował i popierał wszelkie inicjatywy duszpasterzy, m. in. ruch oazowy. Jednak novum w jego poglądach był pomysł apostołowania młodych wśród młodych, którzy na mocy sakramentów chrztu i bierzmowania, mają obowiązek doskonalenia świata w duchu Ewangelii. I takie zadanie – nauczenia młodych ludzi różnych form apostolstwa - postawił ks. Kardynał w 1973r. przed Duszpasterstwem Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. 9 XI 1973 r. na spotkaniu dekanalnym duszpasterzy młodzieżowych i duszpasterzy służby liturgicznej powiedział: 
„…sprawa duszpasterstwa młodzieży jest dla przyszłości Kościoła, Ojczyzny i świata sprawą podstawową.” 
A w wyjaśnieniu z 13 stycznia 1976r. dodał: „Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej zorganizowane jest w 2 pionach . Jeden pion - Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza. Drugi pion - Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej (...) otwarte na całą młodzież, zarówno objętą katechizacją, jak też młodzież pozaszkolną i pracującą. 
Charakterystyczną cechą Duszpasterstwa Młodzieży jest poszukiwanie dostępu duszpasterskiego do tych kręgów młodzieżowych, które nie są objęte katechizacją. W związku z tym Duszpasterstwo Młodzieży musi mieć charakter jak najbardziej otwarty i poszukujący…”

 

W Parafiach:

Aby tworzyć młodzieżowe środowiska katolickie, inspirowano młodych do tworzenia parafialnych grup, które pod czujnym okiem swoich duszpasterzy były źródłem przyjaźni, a przede wszystkim wypracowywały postawy zgodne z Ewangelią i wartościami ojczyźnianymi. W ten sposób powstały Grupy Apostolskie, których formacja dokonywała się w czasie Tygodniowych Rekolekcji Apostolskich, a w ciągu roku na cotygodniowych spotkaniach, gdzie ustalano i podejmowano konkretne, choćby małe zadania apostolskie do zrealizowania w życiu osobistym, w parafii, w rodzinie, środowiskach rówieśniczych. 
Jak twierdził ks. Kardynał: „młodzież, która wysiada z autobusu, z pociągu, jest na środku kościoła, a czasem tylko w drzwiach, też jest ochrzczona, i często bierzmowana, ma więc prawo i obowiązek apostołować i trzeba ją do tego zadania przygotować, a więc trzeba ją nauczyć żyć po chrześcijańsku i apostolsko uaktywnić w Kościele i świecie”. Oczywiście w centrum spotkań grup apostolskich zawsze znajdowała się Msza Św. i praktyki religijne, w oparciu o które młodzi mogą odważnie świadczyć swoim życiem o Chrystusie, pracując nad swoją osobowością i identyfikując zagrożenia dla wartości chrześcijańskich. 
W Grupach Apostolskich młodzież uczy się chrześcijańskiego stylu życia, nabiera umiejętności i odwagi prowadzenia rozmów religijnych, uczy się uzasadniania własnej postawy chrześcijańskiej. Grupa Apostolska jest więc szkołą chrześcijańskiego życia.

Nazwa „Grupy Apostolskie” przyjęła się dla całokształtu działań Duszpasterstwa. Skąd taki pomysł?
Ks. Kardynał wspomniał o apostołowaniu przez młodzież w znaczeniu osobistego apostołowania, osobistego dawania świadectwa, ale również i apostołowaniu wspólnotą,
grupą, razem - stąd Grupy Apostolskie.

 

OFICJALNE LOGO GRUP APOSTOLSKICH

 

NASZ „ZNAK ROZPOZNAWCZY” – KRZYŻYK RAM

 


Strzałki ramion Krzyża – na boki; oznaczają posłanie do bliźnich, spalanie się miłością, głoszenie Prawdy.
Strzałki z góry; łaski i błogosławieństwo od Boga.
Strzałki z dołu; przyjmowanie tego, co daje świat.

 

GRUPA APOSTOLSKA W BABOROWIE

GA w naszej parafii to młoda grupa, która zawiązała się na przełomie września i października 2013 r. Mimo tego, że nie jest liczna, to już zaczyna podejmować inicjatywy apostolskie w parafii. Młodzież z GA Baborów uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej z okazji 40-lecia RAM, która odbyła się 12 października w Sanktuarium bł. Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach, a której przewodniczył JE ks. bp. Jan Szkodoń. Wydarzenie to można uznać za inaugurację jej działalności. Pierwszą akcją duszpasterską w parafii było czuwanie wieczorne na cmentarzu w Uroczystość Wszystkich Świętych. Zapraszamy młodzież, która chciała by się włączyć w działalność grupy na spotkanie. Bliższych informacji udziela moderator GA RAM – o. Adam Matoryn.

 

 

 

 

Ratujmy Józefka!