Strona Prowincji oo. Karmelitów

Parafia Narodzenia NMP

w Baborowie

Baborów MKiDN 2015

Parafia w 2015 r. przeprowadziła pierwszy etap ratunkowych prac budowlanych w kościółku

drewnianym pw. św. Józefa, które zostały sfinansowane z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 1 Ochrona Zabytków. Wykonane

zostały prace fundamentowe w kościele. Prace te pozwoliły na częściowe zabezpieczenie zabytkowej

substancji obiektu. Konieczna jest kontynuacja prac, które pozwolą na usunięcie defektów konstrukcji

nośnej kościoła i realnej groźby destrukcji polichromii.

Ratujmy Józefka!